nhà cao tầng

 


 

Công trình nhà dân dụng hoặc công nghiệp có đặc điểm chung là gồm nhiều tầng, kích thước tiết diện ngang nhỏ hơn nhiều lần chiều cao công trình. Nhà cao tầng được đặc trưng bởi số tầng của nó. Tiêu chuẩn quy định về nhà cao tầng ở các nước không giống nhau.

 

Ở Việt Nam, phân loại nhà cao tầng như sau: cao tầng loại 1 (từ 7 đến 12 tầng), cao tầng loại 2 (từ 13 đến 25 tầng), cao tầng loại 3 (từ 26 đến 45 tầng), siêu cao tầng (trên 45 tầng).

 

Nhà cao tầng còn được phân loại theo vật liệu kết cấu (gạch đá, thép, bê tông cốt thép, hỗn hợp) và kiểu kết cấu (khung, tường chịu lực cắt, khung - tường chịu lực cắt, lõi cứng...).