mực nước biển tức thời

 


 

(cg. mực nước biển tác nghiệp), mực nước biển làm cơ sở xác định độ sâu khi đo, mực nước này thay đổi liên tục.