mô hình tư­ơng hỗ

 


 

Phương pháp dùng trong địa lí học, kĩ thuật và khoa học xã hội để mô phỏng những thay đổi của dân cư­.

 

Mô hình này thừa nhận mối quan hệ giữa dân cư­ với một yếu tố khác tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa chúng.