mô hình ảnh địa ảo

 


 

Mô hình ảnh địa được tạo ra do các công cụ của bản đồ học như: cơ sở toán học, tỉ lệ, lưới chiếu, kí hiệu, hình ảnh, màu sắc, ngoài ra còn có khả năng phản ánh 3 chiều, sự chuyển động của đối tượng, âm thanh, ánh sáng, sự thay đổi cảnh quan... dựa trên ứng dụng của công cụ đa phương tiện.