mia đứng

 


 

Mia được dựng thẳng đứng trên điểm ngắm.

 

Mia gỗ cũng là một loại mia đứng, có thể dùng để đo cao và đo xa.