máy nắn ảnh

 


 

Máy được sử dụng để chuyển ảnh bằng và ảnh nghiêng về ảnh nằm ngang.

 

Có loại máy nắn ảnh vi phân; máy nắn ảnh thường - thực chất là máy chiếu hình quang học trong đó mặt hứng ảnh, mặt đặt phim gốc hoặc kính vật có thể di động hoặc nghiêng đi một góc nhất định, nhờ vậy trên mặt hứng ảnh có thể nhận được hình ảnh tương ứng ở vị trí nằm ngang, đồng thời đưa ảnh về tỉ lệ đã định.

 

Máy nắn ảnh vi phân dùng để chuyển hình ảnh của mô hình lập thể từ hình chiếu xuyên tâm sang hình chiếu thẳng đứng.