mạng diện rộng

 


 

Công nghệ trao đổi dữ liệu máy tính để kết nối các máy tính tại các vị trí cách xa nhau.

 

WAN là sự kết hợp phần cứng và phần mềm trao đổi dữ liệu không gian và thường xuyên kết nối với mạng điện thoại công cộng hoặc chuyên dụng.