mạng cục bộ

 


 

Kĩ thuật truyền thông liên kết nhiều máy tính tại một thời điểm. Các máy tính trong một mạng LAN có thể chia sẻ dữ liệu, sử dụng chung các chương trình và các thiết bị ngoại vi nh­ư máy in, máy vẽ bản đồ.

 

Các mạng LAN được liên kết nhờ hệ thống cáp và các phần cứng, phần mềm truyền thông đặc biệt.