mã giả nhiễu ngẫu nhiên

 


 

Mã cự li được dùng trong GPS để nâng cao độ chính xác của số đo khoảng cách từ máy thu tới vệ tinh.