la bàn nửa con quay

 


 

Dụng cụ để xác định góc lệch (thay đổi hành trình) và góc quay của máy bay, tàu thuỷ so với trục thẳng đứng. La bàn nửa con quay khác với la bàn con quay là không có bộ phận nhạy cảm chỉ hướng bay đối với kinh tuyến.

 

La bàn nửa con quay được sử dụng trong bộ lái tự động khi bay ở vĩ độ cao.