khuôn dạng trao đổi dữ liệu

 


 

Khuôn dạng lư­u dữ liệu vectơ bằng mã ASCII hoặc mã nhị phân.

 

Các phần mềm GIS hiện nay đều có khuôn dạng dễ dàng trao đổi với nhau rất thuận tiện mà không làm thay đổi cấu trúc của dữ liệu.

 

Phần mềm ArcGIS 9.2 có thể cho phép chuyển đổi trực tiếp từ hàng chục khuôn dạng khác nhau.