khoá bền vững

 


 

Khoá CSDL với chu kỳ dài mà người sử dụng muốn giữ nhất quán trong suốt quá trình xử lí, biến đối dữ liệu trên các tác nhiệm dài.