kết cấu hạ tầng công cộng cảng biển

 


 

Bao gồm: luồng cảng biển, hệ thống báo hiệu hàng hải và các công trình phụ trợ khác.