in môbin

 


 

Phương pháp in sách báo bằng chữ rời, in trực tiếp từ "bát chữ" sắp tay trên máy in typô (máy in dập hay máy in ống nằm).

 

Bắt đầu từ khi phát minh phương pháp in chữ bằng hợp kim chì của Gutenbec I. G. từ giữa thế kỉ 15 ở Đức.

 

Hiện nay, phương pháp in này hầu như không còn sử dụng.