in màu

 


 

Một kiểu in ấn tạo ra hình ảnh và chữ có màu sắc. Kĩ thuật phổ biến là in bốn màu sử dụng hệ màu CMYK.

 

Một kĩ thuật đang phát triển khác là in sáu màu.  In màu có nhiều phương pháp khác nhau như: in typô, in ôpxet, in ống đồng (cg. hêliô), litô và in phôtô.