Hội Thiên văn Việt Nam

 


 

Ngày 22 tháng 4 năm 1993, gần 100 người yêu thích thiên văn Việt Nam đã tiến hành đại hội tại Hà Nội và thành lập Hội Thiên văn – Vũ trụ Việt Nam với nhiệm vụ thúc đẩy và bảo trợ:

 

1) Giảng dạy thiên văn ở các trường phổ thông và đại học;

 

2) Phổ biến kiến thức thiên văn, xây dựng các nhà chiếu hình vũ trụ;

 

3) Bồi dưỡng và đào tạo các nhà thiên văn trẻ, xây dựng một trung tâm nghiên cứu thiên văn ở Việt Nam.