Hiệp hội Điện tử Hàng hải Quốc gia Hoa Kì

 


 

Ủy ban Tiêu chuẩn Hoa Kì đưa ra các định nghĩa về cấu trúc, nội dung và dạng  nguyên thuỷ của các thông điệp dữ liệu để các máy thu GPS có thể giao tiếp được với các thiết bị điện tử khác đặt trên sàn tàu thuỷ.