hành lang an toàn đường bộ

 


 

Dải đất dọc hai bên đường để bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ công trình đường bộ.