hạ tầng kĩ thuật đô thị

 


 

(cg. cơ sở hạ tầng), tập hợp các công trình thiết bị kĩ thuật của đô thị như các hệ thống giao thông, cấp nước sinh hoạt, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, đường dây thông tin, cấp ga, xử lí chất thải...

 

Những hệ thống thiết bị này nhằm đảm bảo tiện nghi trong sinh hoạt và sản xuất của cộng đồng dân cư đô thị. Các hệ thống này thường được đặt ngầm sâu dưới mặt đất và được kết hợp với nhau theo những quy tắc kĩ thuật có liên quan.