Giờ quốc tế

 

A: Grinuyt Meridian Time

 


 

(cg. giờ GMT), giờ của kinh tuyến đi qua đài thiên văn Grinuyt ở ngoại ô thành phố Luân Đôn. Theo thỏa thuận của Hội nghị quốc tế năm 1884, khu vực có kinh tuyến Grinuyt đi qua chính giữa, được coi là khu vực gốc, đánh số 0.

 

Giờ của khu vực này cũng được coi là giờ gốc để tính ra giờ của các khu vực khác. Giờ chuẩn được tính theo giờ ở khu vực có kinh tuyến gốc đi qua chính giữa đó, gọi là giờ GMT.

 

Trong các loại lịch thiên văn, phần lớn các hiện tượng thiên văn được công bố theo giờ quốc tế. Trong các văn bản, hiệp ước quốc tế cũng thường dùng giờ quốc tế.