giao thông đô thị

 


 

Việc đi lại từ nơi này đến nơi khác của người và việc vận chuyển hàng hoá trong đô thị, được tổ chức với các phương tiện giao thông khác nhau trên cơ sở một mạng lưới đường đô thị thích hợp.

 

Về phương tiện giao thông thường chia ra:

 

1) Giao thông định tuyến: có các phương tiện hoạt động theo các tuyến cố định (xe buýt, xe điện, xe ôtô điện...);

 

2) Giao thông không định tuyến: có các phương tiện giao thông theo tuyến không cố định (xe ô tô con, taxi, xe máy, xe đạp...).

 

Trên cơ sở lựa chọn các phương tiện giao thông thích hợp, mạng lưới giao thông đô thị được tổ chức nhằm thoả mãn sự hoạt động thuận tiện của mọi phương tiện giao thông đó, với nhiều loại đường đô thị khác nhau.