Giao diện tương tác tức thời - thấy gì được nấy

 

A: What You See IS What You Get - WYSIWYG

 


 

Thuật ngữ dùng để chỉ các chương trình ứng dụng xử lí đồ họa và văn bản cho phép hiển thị kết quả in trên bản in giống như hiển thị trên màn hình.