giao diện đồ hoạ người – máy

 


 

Phương pháp đồ hoạ điều khiển t­ương tác giữa người sử dụng và máy tính để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Thay cho việc đưa ra câu lệnh tại dấu nhắc hệ thống, người sử dụng có thể thực hiện các thanh tác bằng cách dùng chuột để chọn lệnh thao tác từ  danh sách lệnh trên thực đơn hoặc biểu tượng trên thanh công cụ của phần mềm được hiển thị trên màn hình.

 

Các thanh công cụ hoặc thực đơn có thể được lựa chọn để chỉ hiển thị những chức năng cần thiết phục vụ cho công việc cụ thể đang thực hiện.