giao diện đồ hoạ

 


 

Việc thực hiện giao tiếp giữa người và máy thông qua các ký hiệu đồ họa và con trỏ (bấm chuột) thay cho việc nhập các câu lệnh từ bàn phím.