ga kĩ thuật

 


 

Hệ thống công trình được xây dựng để thực hiện tác nghiệp kĩ thuật đầu máy, toa xe phục vụ cho việc chạy tàu.