ga hành khách

 


 

Hệ thống công trình được xây dựng để đón, trả khách, thực hiện dịch vụ liên quan đến vận tải hành khách và tác nghiệp kĩ thuật; ga hành khách phải có công trình dành riêng phục vụ hành khách là người khuyết tật.