ga dọc đường

 


 

Một loại ga đường sắt được bố trí cách nhau từng khoảng cách nhất định dọc theo tuyến đường để các đoàn tàu tránh, vượt nhau và phục vụ công tác vận chuyển.

 

Các ga dọc đường thường không lớn, công việc không phức tạp: vận chuyển hàng hoá, hành khách với khối lượng nhỏ, tác nghiệp kĩ thuật đơn giản.

 

Ga dọc đường thường có các thiết bị để các đoàn tàu tránh và vượt nhau.