ga

 


 

Công trình của hệ thống giao thông bên ngoài của đô thị (đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không), nơi hành khách tới sử dụng phương tiện giao thông, nới giao nhận hàng hoá.

 

Có các loại: ga đường sắt, đường đường thuỷ, bến ô tô, ga hàng không; trong đó có phần phục vụ nhu cầu hoạt động của phương tiện giao thông và phần phục vụ hành khách, hàng hoá.