elipxôit Trái Đất

 


 

(cg. elipxôit tham khảo, elipxôit Trái Đất tổng quát), hình gần với elip tròn xoay gần đúng với mặt geôit Trái Đất.

 

Elipxôit Trái Đất có đặc điểm:

 

1) Tâm của elipxôit trùng với tâm của Trái Đất;

 

2) Có thể tích bằng thể tích của geôit Trái Đất;

 

3) Mặt phẳng xích đạo trùng với mặt phẳng xích đạo của Trái Đất;

 

4) Tổng bình phương chênh cao giữa mặt Elipxôit Trái Đất và mặt geôit là nhỏ nhất;

 

5) Tại mọi điểm trên bề mặt đất, phương của pháp tuyến đều vuông góc với mặt elipxôit.

 

Do việc xác định elipxôit Trái Đất rất phức tạp, vì vậy mỗi quốc gia thường xây dựng một mặt elipxôit thực dụng. Với những số liệu thu thập được trong khoảng 20 năm trở lại đây bằng phương pháp đo cung, kết hợp với các số liệu thiên văn, trọng lực, các nhà bác học đã xác định hình thể và kích thước của elipxôit.

 

Ngày nay, nhờ khoa học, kĩ thuật trắc địa phát triển, việc đo đạc được tiến hành ở phạm vi rộng lớn hơn (cả trên đất liền và trên đại dương); đặc biệt có những số liệu trắc địa vũ trụ, kích thước elipxôit Trái Đất càng có khả năng được xác định chính xác hơn và được sử dụng như một thuật toán để giải các bài toán trắc địa liên quan đến việc tính toán khoảng cách và góc phương vị của các cạnh có độ dài hàng nghìn kilômet.