elipxôit tham khảo

 


 

Elipxôit có kích thước nhất định, được định vị theo một phương pháp nhất định trong Trái Đất, sao cho một elipxôit trong phạm vi một lãnh thổ gần với mặt geôit nhất. Việc xử lí toán học các mạng lưới trắc địa được thực hiện trên mặt elipxôit này.

 

Ở Việt Nam, hệ toạ dộ HN-72 sử dụng elipxôit do nhà trắc địa Liên Xô (cũ) Kraxôpxki xác định (kích thước: nửa trục dài a = 6.378.245 m; độ dẹt f = 1:298,3 được định vị theo một phương pháp nhất định) làm elipxôit tham khảo.

 

Từ năm 2000 tới nay, hệ thống bản đồ địa hình quốc gia của Việt Nam sử dụng Hệ VN-2000, elipxôit WGS84, có các thông số: a=6.378.137,00m; f=1:289,257223563.