đường xe điện

 


 

Tổ hợp các công trình và thiết bị tạo thành tuyến đường có ray dẫn hướng (xe điện bánh sắt) hoặc không có ray dẫn hướng (xe điện bánh hơi).

 

Đường xe điện bao gồm: nền đất (có thể chung với nền đất của đường ô tô), tà vẹt, ba lát, ray chuyên dùng cho xe điện, các đường dây cáp treo dẫn điện, ghi, các công trình (có thể chung với các công trình của đường ô tô), các ga, đường tránh...

 

Đường xe điện chủ yếu để phục vụ giao thông thành phố và ngoại thành.

 

Ở Việt Nam, hệ thống đường xe điện bánh sắt chạy trên ray được sử dụng ở Hà Nội trước 1890, nay không còn.