đường treo

 


 

Đoạn đường giao thông đặc biệt, xây dựng trên các trụ đỡ cao trong khu vực thành phố để vận chuyển hành khách ở những thành phố lớn đông dân, hoặc để bảo đảm tốc độ cao của phương tiện vận chuyển hành khách.