đường tàu điện ngầm

 


 

(cg. metrô), hệ thống vận tải lớn trong đô thị chạy trên đường ray và thường có một phần lớn chiều dài tuyến đi ngầm dưới lòng đất.

 

Trong hệ thống tàu điện ngầm có các nhà ga, các hầm nối ga... Đường ray là một cặp ray thép song song tạo nên đường chạy cho các bánh xe.