đường sắt đô thị

 


 

Một loại giao thông đường sắt, bao gồm: đường tàu điện ngầm, đường tàu điện trên cao, đường sắt một ray tự động dẫn hướng và đường xe điện bánh sắt.