đường sắt

 


 

Tổ hợp các công trình và thiết bị tạo thành đường có ray dẫn hướng cho đoàn tàu chạy. Bao gồm: nền đất, kết cấu tầng trên (lớp đá ba lát, tà vẹt, ray, các thiết bị giữ ray và điều chỉnh ray, ghi); các công trình nhân tạo trên đường sắt (hầm, cầu, cống, đường chắn đất); hệ thống tín hiệu và công trình phục vụ an toàn giao thông đường sắt (cột chỉ dẫn, cột thông tin tín hiệu, cột mốc (cách quãng) 100 m, hàng rào phân cách bảo vệ, đường lánh nạn...); các công trình phục vụ nhà ga, xưởng sửa chữa đầu máy - toa xe.

 

Ở Việt Nam, có các tuyến đường sắt khổ ray 1,0 m (Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Thái Nguyên) và một số tuyến đường sắt khổ 1,435 m (Kép - Bãi Cháy, Kép - Lưu Xá). Có nhiều đoạn tuyến kết hợp cả hai khổ đường 1,0 m và 1,435 m.

 

Đường sắt khổ 1,435 m chia làm 3 cấp kĩ thuật: đường sắt cấp I, đường sắt cấp II, đường sắt cấp III.