đường ô tô

 


 

Đường dành cho giao thông đường bộ.

 

Các bộ phận chủ yếu của đường ô tô: nền đất, kết cấu mặt đường, các công trình (cầu, hầm, tầng chứa đất, cống...), các tín hiệu và kết cấu phục vụ an toàn giao thông và chỉ đường (biển báo, cọc tiêu, hàng rào phân cách bảo vệ...), các công trình phục vụ (bến xe, trạm xăng, trạm sửa chữa xe, trạm cảnh sát giao thông...).

 

Đường ô tô được phân làm 6 cấp: I, II, III, IV, V, VI, theo mức độ tiêu chuẩn kĩ thuật giảm dần. Tốc độ xe tính toán cho đường cấp I là 120 km/h; cho đường cấp VI là 5 km/h.

 

Ở Việt Nam, đường ô tô còn được phân ra: đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường lâm nghiệp...