đường nhựa

 


 

Đường bộ có lớp mặt làm từ vật liệu hỗn hợp gồm nhựa đường (chế phẩm dầu mỏ) và đá (đá dăm, đá sỏi). Đường nhựa được phân loại thành: đường bê tông nhựa, đường nhựa thấm nhập hoặc bán thấm nhập.

 

Đường bê tông nhựa có tiêu chuẩn kĩ thuật cao, đường nhựa thấm nhập và bán thấm nhập có tiêu chuẩn kĩ thuật thấp hơn.