đường một ray

 


 

Một dạng đường sắt chỉ có một ray cấu tạo đặc biệt dẫn hướng cho đoàn tàu chạy với tốc độ rất cao (v > 100 km/h).

 

Có loại đường một ray cho toa xe chạy bên trên ray, có loại cho toa xe treo chạy bên dưới ray. Đường một ray thường được xây dựng làm đường nội bộ trong khu công nghiệp, khu du lịch hoặc trong nhà máy.