đường lâm nghiệp

 


 

Đường chuyên dùng phục vụ đi lại, vận chuyển trong ngành lâm nghiệp. Đường lâm nghiệp có thể là đường ô tô, thường được thiết kế và xây dựng có tính chất tạm thời với các tiêu chuẩn kĩ thuật không cao.

 

Đường lâm nghiệp có thể chỉ khai thác được trong mùa khô, để vận chuyển gỗ từ trong rừng tới các địa điểm chuyển tải như bến sông hoặc đưa thẳng đến nơi gia công chế biến.