đường hầm

 


 

Công trình ngầm nối thông từ địa điểm này đến địa điểm khác. Trong đó có thể là đường sắt, đường ô tô, đường bộ, đường dẫn nước, các đường dẫn năng lượng, đường dây thông tin...

 

Có các loại chính: đường hầm giao thông, đường hầm thuỷ công, đường hầm lò khai thác quặng, đường hầm dẫn năng lượng - thông tin. Có thể đặt ngầm trong đất hoặc đặt ngầm trong nước (qua sông, biển, hồ...).

 

Việt Nam có các đường hầm đường bộ lớn như: hầm Hải Vân, hầm Đèo Ngang...