đường hàng không

 


 

Tuyến bay thường xuyên có kiểm soát nối liền hệ thống các sân bay trong một nước hoặc giữa các nước, có giới hạn về độ cao và chiều rộng, trong đó các chuyến bay được các phương tiện dẫn đường ở mặt đất bảo đảm.