đường đồng triều

 


 

(cg. đường đẳng triều), đường nối những điểm trên bản đồ có thủy triều lên, xuống cùng một giờ trong ngày.