đường đẳng từ thiên

 


 

Đường nối các điểm hoặc các vị trí có độ từ thiên bằng nhau trên trên bản đồ.

 

Trên lãnh thổ Việt Nam, đường đẳng từ thiên có giá trị bằng 0 đi qua gần Đà Nẵng. Dọc theo đường đó, kim nam châm chỉ đúng hướng Bắc Nam địa lí.

 

Trên các tàu, thuyền đi biển đều có bản đồ các đường đẳng từ thiên để xác định hướng đi biển bằng la bàn. Phía Bắc đường từ thiên 0, các đường đẳng từ thiên có giá trị bằng –10' đến –80'. Phía Nam có các đường đẳng từ thiên từ +10' đến +60'.