đường đẳng sai

 


 

(cg. đường đẳng biến dạng), đường nối các điểm trên bản đồ có cùng trị số biến dạng (về chiều dài, diện tích và góc) do phép chiếu hình gây ra.

 

Đường đẳng sai phản ánh một cách trực quan các đại lượng và sự phân bố độ sai lệch về chiều dài, diện tích và góc trên bản đồ. Để phản ánh các loại sai số biến dạng của hình chiếu bản đồ, thường sử dụng đường đẳng sai tỉ lệ chiều dài, đường đẳng sai tỉ lệ diện tích và đường đẳng sai góc.

 

Hình dáng đường đẳng sai phụ thuộc vào loại hình chiếu bản đồ.

 

Trên bản đồ phép chiếu hình nón, các đường đẳng sai có dạng các cung của các đường tròn đồng tâm; trên bản đồ phép chiếu hình trụ là các đường thẳng song song với nhau; trên bản đồ phép chiếu phương vị là các đường tròn đồng tâm...