đường dây tải điện

 


 

Công trình để truyền tải điện năng, bao gồm dây dẫn điện, cột điện và các thiết bị hỗ trợ.

 

Đường dây tải điện là một trong những bộ phận cơ bản của hệ thống điện và cùng với nhà máy điện và trạm điện tạo thành mạng điện.