đường chuyền thị cự

 


 

Một dạng lưới khống chế mặt phẳng có hệ thống mốc đo đạc được phân bố đều trong khu đo và được nối với nhau bằng những đường gấp khúc tạo thành đa giác kín hoặc hở, trong đó được đo tất cả các cạnh và góc giữa chúng, chiều dài cạnh được đo trực tiếp bằng máy kinh vĩ và mia theo phương pháp thị cự.

 

Đồng thời với việc đo góc và đo cạnh, tại một trạm máy trong đường chuyền thị cự tiến hành do chênh cao giữa các điểm kề cận theo phương pháp đo chênh cao lượng giác để xác định độ cao các điểm đường chuyền.

 

Đường chuyền thị cự có tác dụng bổ sung điểm khống chế cho đường chuyền kinh vĩ nên thường được phát triển và lấy điểm từ đường chuyền kinh vĩ làm gốc.