đường chuyền toàn đạc

 


 

Một phương pháp xác định tọa độ và độ cao của các điểm trạm đo. Các góc của đường chuyền toàn đạc được đo bằng máy kinh vĩ có độ chính xác 30” với một vòng đo.

 

Các cạnh của đường chuyền đo bằng lưới chỉ trong máy; mỗi cạnh đều được đo đi và đo về; kết quả đo cạnh theo hướng đo đi và đo về lại lấy trung bình từ hai số đọc theo hai vị trí bàn độ của máy.