đường bình độ vẽ nháp

 


 

Đường bình độ vẽ nháp sử dụng khi không thể vẽ được đường bình độ chính xác đối với dạng địa hình phức tạp, vd:  vùng núi đá vôi.