đúng sáng

 


 

Lượng sáng vừa đủ để ghi hình, làm cho mọi chi tiết của hình ảnh rõ nét, sáng sủa do sự lựa chọn cửa điều sáng và thời gian chụp phù hợp với độ nhạy của phim hoặc giấy ảnh.