đơn vị thiên văn

 


 

Đơn vị đo khoảng cách giữa các thiên thể trong vũ trụ, được quy ước tính bằng khoảng cách trung bình từ Trái Đất đến Mặt Trời, 1 đơn vị thiên văn = 149,6 triệu km.